WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

krajobraz | zdjęcie
Akademicka Galeria Fotografii serdecznie zaprasza na wystawę fotografii Katarzyny Mroczyńskiej zatytułowaną „W świetle poranka”.
Można ją oglądać do 30 czerwca 2024 r. w godz. 8:00–19:00 w AGF (budynek Instytutu Informatyki
przy ul. Sienkiewicza 51). Wstęp wolny.
Z życia wydziału

Podpisanie umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej z I LO w Węgrowie

JM Rektor prof. Mirosław Minkina i Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie Pani Ewa Dmowska podpisali umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej. W ramach umowy, UPH obejmie patronatem klasy o profilu humanistycznym i zbliżonym profilu kształcenia – uczniowie wezmą udział w lekcjach akademickich (wykładach, ćwiczeniach) z wykładowcami UPH oraz będą mogli uczestniczyć w projektach naukowo-badawczych realizowanych w naszym Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.
Umowa będzie realizowana przez Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.

Poezje i szkice o poezji Mili Elin – okładka książki

Poezje i szkice o poezji” Mili Elin (ok. 1907–ok. 1942) w opracowaniu redakcyjnym Sławomira Sobieraja to książka prezentująca cały obecnie znany dorobek literacki zapomnianej poetki awangardowej, blisko współpracującej z Tadeuszem Peiperem. Publikacja zawiera dwadzieścia wierszy i trzy eseje poświęcone twórczości autorów związanych z krakowską „Zwrotnicą”. Dodatkowym jej walorem jest aneks, w którym umieszczono niedrukowane wcześniej listy Elinówny do Juliana Przybosia.

podpisanie porozumienia o współpracy z ZSP nr 1 w Siedlcach

JM Rektor prof. Mirosław Minkina i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach Jerzy Kopański podpisali umowę o współpracy w dziedzinie dydaktyki i nauki.
W ramach umowy UPH będzie sprawować pieczę naukową i dydaktyczną nad uczniami ZSP nr 1 realizującymi program historii w zakresie rozszerzonym – wezmą oni udział w lekcjach akademickich z wykładowcami UPH oraz będą mogli uczestniczyć w projektach realizowanych w naszym Instytucie Historii. Umowa realizowana przez Instytut Historii.
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismo CONVERSATORIA LITTERARIA zostało zamieszczone w powyższym wykazie i uzyskało 20 punktów.
Zapraszamy do publikacji!
Redakcja czasopisma CONVERSATORIA LITTERARIA
Kierunki studiów