WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Z życia wydziału
narada konsultacyjna „Study in Poland”
10 lipca 2024 r. na SGH w Warszawie odbyła się narada konsultacyjna „Study in Poland”, która dotyczyła umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym, przede wszystkim studentów zagranicznych w Polsce. Zorganizowali ją KRASP, Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz SGH.
Zapomniane pisarki polskie | fotografia
12 i 26 czerwca 2024 roku w Galerii i Pracowni AZ (Ani Zawalich) w Siedlcach odbyło się dwuczęściowe wydarzenie artystyczno-naukowe: „Kobiecość autentyczna 3.0” – wernisaż malarstwa i fotografii oraz promocja projektu: „Zapomniane pisarki polskie – odkrywanie utraconej historii”.
logo ministerstwa i mikroskop
Minister Nauki przyznał stypendia 228 wybitnym młodym naukowcom – w tym 32 doktorantom – reprezentującym 53 dyscypliny naukowe i artystyczne. Wśród laureatów znalazł się dr Artur Goszczyński z Instytutu Historii. Gratulujemy!
Uchwałą Nr 86/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku Senat Uniwersytetu w Siedlcach nadał dr Barbarze Stelingowskiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
Kierunki studiów