WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

krajobraz | zdjęcie
Akademicka Galeria Fotografii serdecznie zaprasza na wystawę fotografii Katarzyny Mroczyńskiej zatytułowaną „W świetle poranka”.
Można ją oglądać do 30 czerwca 2024 r. w godz. 8:00–19:00 w AGF (budynek Instytutu Informatyki
przy ul. Sienkiewicza 51). Wstęp wolny.
Z życia wydziału
W dniu 24 czerwca 2024 r. o godz. 13:00 w budynku Uniwersytetu w Siedlcach przy ul. Żytniej 39 (sala nr 1.6, I piętro) odbędzie się publiczne kolokwium habilitacyjne dr Barbary Stelingowskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego | plakat
Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomach B1 i B2 odbędą się 22-23 czerwca 2024 r. w Ośrodku Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu w Siedlcach.
Kierunki studiów